Oplev eventyrlige Wales (alias Cymru): Din ultimative guide med rejsetips.

Oplev eventyrlige Wales (alias Cymru): Din ultimative guide med rejsetips.

Fakta

Wales er et land beliggende i den vestlige del af øen Storbritannien. Wales grænser op til England mod øst, Atlanterhavet og det Irske Hav mod vest og Bristol-kanalen mod syd.

Wales udgør en del af både d et Forenede Kongerige (alias United Kingdom) og Storbritannien. Det Forenede Kongerige er en politisk union bestående af fire lande: England, Skotland, Wales og Nordirland. Sammen udgør disse lande en suveræn stat med et fælles regeringssystem og en monark som statsoverhoved. På den anden side er Storbritannien et geografisk udtryk, der henviser til den største ø på de Britiske Øer, som omfatter England, Skotland og Wales.

Areal: Wales’ samlede areal er 20.735 km² (8.023 square miles).

Indbyggerantal: Wales havde en befolkning på omkring 3,0 millioner mennesker i 2021.

Hovedstad: Cardiff er hovedstaden og den største by i Wales med en befolkning på 362.310 i 2021.

Sprog: Walisisk (alias Cymraeg) og engelsk er de jure officielle sprog i det walisiske parlament, Senedd. Walisisk tales af omkring 20% af befolkningen og tales mere i den nordlige og vestlige del af landet.

Møntfod: Landets valuta er pund sterling (forkortet GBP). Ligesom resten af det Forenede Kongerige er valutaen opdelt i pund (£) og pence (p). De anvendte sedler er £5, £10, £20 og £50. De anvendte mønter er 1p, 2p, 5p, 10p, 20p, 50p, £1 og £2.

Landets historie kort fortalt

Wales har en rig og fascinerende historie, der går tilbage til forhistorisk tid. Landet er kendt for sine keltiske rødder, som har bidraget til landets unikke sprog, kultur og traditioner. Gennem århundreder har Wales stået over for mange udfordringer, såsom invasioner fra romerne og normannerne. På trods af disse forhindringer har Wales formået at bevare sin identitet gennem sin litteratur, musik og kunst.

I middelalderen oplevede Wales en omtumlet historie. I den tidlige del af denne æra blev Wales opdelt i små kongeriger, der ofte var i krig med hinanden. I 1282 blev Wales erobret at kong Edvard 1. af England og etablerede dermed engelsk herredømme over landet.

I dag er Wales kendt for sine fantastiske landskaber og livlige byer som Cardiff og Swansea. Men landet er også hyldet for at skabe nogle af verdens mest talentfulde skuespillere, musikere, digtere og forfattere, som Dylan Thomas (1914-1953) og Richard Walter Jenkins Junior, alias Richard Burton (1925-1984). Arven fra den walisiske kultur kan mærkes langt ud over dette lille lands grænser, hvor walisiske samfund trives på steder som i Patagonien i Argentina.

Ved at bevare deres modersmål (alias Cymraeg) sammen med engelsk som et officielt sprog i Wales siden 1993, vil fremtidige generationer være i stand til at fejre deres kulturarv i mange år fremover.

Arven fra Wales vil fortsat inspirere folk over hele verden som et rigt tæppe vævet af gamle myter blandet med moderne innovation!

I det følgende fortælles Wales’ historie i en mere detaljeret version

Forhistorisk tid

Wales har en lang historie med beviser for menneskelig beboelse, der går helt tilbage til 230.000 f.Kr., ifølge arkæologiske steder. Neanderthalerne og Homo sapiens var fremherskende i den forhistoriske æra i Wales. Disse tidlige mennesker var jægere og samlere, der efterlod redskaber, våben og hulemalerier som en registrering af deres tilstedeværelse.

Invaderende keltiske stammer fra Centraleuropa introducerede ny viden om landbrug, handel og bronzearbejde i bronzealderen.

De keltiske briter boede i Wales, indtil romerne erobrede landet i år 43 e.Kr. Wales, som var en del af Roman Britannia, blev centrum for bly, kobber, sølv og guld industrien. Romerne byggede også veje, der forbandt Wales med andre dele af Storbritannien.

Efter at Rom blev væltet i år 410 e.Kr. kom germanske stammer som anglerne og sakserne ind i Wales og etablerede deres kongeriger i England.

Middelalderen

I middelalderen oplevede Wales en omtumlet historie. I den tidlige del af denne æra blev Wales opdelt i små kongeriger, der ofte var i krig med hinanden. I 1282 blev Wales erobret af kong Edvard 1. af England, og engelsk herredømme over landet blev etableret.

På trods af dette forblev walisisk identitet stærk, og oprør mod det engelske styre var hyppige i hele middelalderen. Mange berømte walisiske ledere dukkede op i løbet af denne tid, herunder Owain Glyndwr, som ledede et oprør mod det engelske styre i begyndelsen af 1400-tallet.

Trods vedvarende uro blev Wales et vigtigt handelscentrum i middelalderen på grund af sine enorme naturressourcer, såsom kul og jern. Landet producerede også fint uldklæde, som var højt værdsat af den europæiske adel. Det walisiske sprog blomstrede også i denne tid, men det var først i senmiddelalderen, at den skrevne litteratur begyndte at dukke op på walisisk.

Gennem middelalderen forblev Wales stort set isoleret fra europæiske kulturelle fremskridt på grund af landets politiske ustabilitet og fjerne beliggenhed. Ikke desto mindre spillede denne periode en afgørende rolle i udformningen af den walisiske identitet og kultur, som stadig eksisterer den dag i dag.

Fra middelalder til den industrielle revolution

Wales oplevede økonomiske vanskeligheder gennem de efterfølgende århundreder som følge af ting som dårlige afgrøder og ustabile politiske forhold. Dette fik et stort antal walisiske folk til at emigrere til andre regioner i Storbritannien og andre steder i deres søgen efter beskæftigelse og et bedre liv. Walisisk sprogbrug led i denne periode, da engelsk overtog regeringsdokumenter og klasseværelset.

I det 16. århundrede blev Wales en del af England under Henrik 8.’s regeringstid. På trods af denne union forblev den walisiske identitet stærk.

Den industrielle revolution

På tidspunktet for den industrielle revolution i slutningen af 18-hundredetallet var Wales blevet et vigtigt center for kul- og jernproduktion, som hjalp med at give næring til Storbritanniens voksende industrielle revolution i løbet af det 18. og 19. århundrede. Dette medførte betydelige ændringer i det walisiske samfund, herunder en tilstrømning af arbejdere fra andre dele af Storbritannien, der bosatte sig i samfund omkring miner og fabrikker. På trods af disse ændringer fortsatte den traditionelle walisiske kultur med at trives side om side med industrialisering i hele denne periode.

I slutningen af det 19. århundrede var Wales blevet et stort industrielt kraftcenter med en blomstrende mine- og stålindustri. Denne succes kom imidlertid til at koste, da arbejdsforholdene for minearbejdere ofte var farlige og usunde.

1. Verdenskrig

Det første årti af det 20. århundrede var en periode med politisk, social og arbejdsmæssig uro i hele Europa. På trods af denne uro blev 1. Verdenskrig generelt hilst velkommen i Wales.

Ved den nationale folkeafstemning i september 1914 stemte de walisiske vælgere for Storbritanniens indtræden i den europæiske krig.

Udbruddet af krigen og den efterfølgende russiske revolution, der kulminerede i 1917, førte til en krise i den britiske regering vedrørende dens støtte til Rusland. Dette førte til en styrkelse af den walisiske nationalistbevægelse og en stigning i støtten til et uafhængigt Wales.

Slutningen af 1. Verdenskrig medførte en bølge af nationalisme, hvor mange walisiske folk krævede større autonomi for deres nation.

Mellemkrigstiden

Mellemkrigstiden i Wales var præget af betydelige ændringer i landets sociale og økonomiske landskab.

Økonomisk set kæmpede Wales i denne periode på grund af nedgangen i traditionelle industrier såsom kulminedrift. Der var dog også en vis positiv udvikling, såsom vækst i fremstillingsindustrien og en stigning i turismen. Opførelsen af nye veje og jernbaner gjorde det lettere for besøgende at udforske Wales’ naturlige skønhed.

Alt i alt var mellemkrigstiden en tid med både udfordringer og muligheder for Wales. På trods af økonomiske kampe var der også store gevinster på både politiske og kulturelle fronter, der ville forme landets fremtidige retning.

2. Verdenskrig

Under 2. Verdenskrig spillede Wales en vigtig rolle i krigsindsatsen. Landets kulminer og stålværker var afgørende for produktionen af våben, ammunition og andre forsyninger, som de allierede styrker havde brug for. Walisiske havne fungerede også som vigtige knudepunkter for transport af materialer og personale til frontlinjerne.

Ud over sine industrielle bidrag leverede Wales også tropper til at kæmpe i forskellige slag gennem krigen. Walisiske soldater kæmpede tappert i større konflikter som Dunkerque, Normandiet og el-Alamein (alias Ørkenkrigen). Disse slag bragte store ofre, og over 11.000 mistede livet under krigen.

2. Verdenskrigs indvirkning på Wales var betydelig, både økonomisk og socialt. Mens landet bidrog til at sikre en sejr for de allierede, led mange lokale samfund under tab af arbejdspladser og økonomiske kampe efter konflikten sluttede. Wales opstod imidlertid ud af denne periode med en fornyet følelse af national identitet og stolthed over sin rolle som en nøglespiller i et af historiens afgørende øjeblikke.

Efterkrigstiden

I efterkrigstiden oplevede Wales betydelige forandringer. Slutningen af 2. Verdenskrig markerede en tid med genopbygning for Wales såvel som resten af Storbritannien. I denne periode var der en betydelig vækst i industrier som kul- og stålproduktion, der spillede en afgørende rolle for den walisiske økonomi.

I 1940-erne blev der i Wales oprettet National Health Service (alias NHS), som leverede universel sundhedspleje til alle borgere. Det var et afgørende øjeblik i historien, der medførte store forbedringer af folkesundheden. Derudover skete der en betydelig udvikling inden for uddannelse i denne æra, hvor adgangen til uddannelse blev mere tilgængelig.

Det var dog ikke helt glat at sejle til Wales i denne periode. Landet stod over for økonomiske udfordringer og social uro, da landet kæmpede for at finde sin plads i en verden i hastig forandring.

På trods af disse udfordringer kom Wales ud af efterkrigstiden stærkere end nogensinde før og fortsatte med at yde vigtige bidrag til britisk kultur og samfund i de efterfølgende årtier.

Moderne tider

Ødelæggelserne som følge af krigen og afslutningen på 2. Verdenskrig markerede begyndelsen på en ny æra i Wales. Økonomien var i kaos, og mange samfund kæmpede for at genopbygge deres liv.

I 1950-erne oplevede Wales en betydelig industriel vækst, hvor kul- og stålproduktionen toppede. Den var imidlertid ikke bæredygtig, og i 1980-erne var mange miner lukket på grund af konkurrence fra billigere import. Dette førte til høj arbejdsløshed i områder, der var afhængige af disse industrier.

I de senere år er der sket et skift i retning af servicebaserede industrier som teknologi og finansiering. Dette har skabt muligheder for innovation og iværksætterånd blandt unge, der er ivrige efter at udforske nye idéer. Trods denne udvikling er der stadig udfordringer for Wales, såsom fattigdom, ulighed og politisk usikkerhed efter Brexit. Alt i alt har der i moderne tid dog været betydelige fremskridt drevet af hårdt arbejde og beslutsomhed fra det walisiske folks side.

Wales har en forskelligartet økonomi, hvor landbrug og fremstillingsvirksomhed er de største sektorer efterfulgt af servicesektoren. Landbruget er overvejende fåreavl, men der er også kvægbrug, andefarme og malkekvægbrug.

I dag er Wales fortsat en integreret del af det Forenede Kongerige, men landet bevarer også sin unikke identitet gennem sprog, kultur og tradition.

Den walisiske regering

Wales er et land med sit eget regeringssystem, hvilket betyder, at landet har en unik regering i forhold til den britiske regering. Den walisiske regering er ansvarlig for politikken inden for blandt andet sundhed, uddannelse og miljø.

Den walisiske regering ledes af Premierministeren, som udnævnes af kongen efter udnævnelsen til den walisiske forsamling. Den walisiske forsamling, også kendt som Senedd, består af 60 medlemmer kaldet MS’ere, der vælges hvert femte år efter et forholdstals-valgsystem.

Ud over den walisiske regering er Wales også repræsenteret med 40 deputerede i det britiske parlament i Westminster i London. Den britiske regering bevarer ansvaret for blandt andet områder som udenrigsanliggender, forsvar og indvandring.

Siden 1999, da den walisiske forsamling blev oprettet, har Wales haft stigende kontrol over sine anliggender, herunder muligheden for at lovgive om visse spørgsmål. Det decentraliserede forvaltningssystem i Wales har givet det walisiske folk større repræsentations- og beslutningskompetence, hvilket har sikret, at politikker og love er skræddersyet til landets specifikke behov og interesser.

Turisme i dag

Med de millioner af turister, der hvert år ankommer for at opdage landets rige historie, de betagende landskaber og den blomstrende kulturelle scene, er turisme nu en betydelig industri i Wales.

Wales’ brede vifte af attraktioner, der rummer alle interesser og prisklasser, har bidraget til landets enorme vækst i turistsektoren i det seneste årti.

Nationen er hjemsted for mange historiske steder, der dateres mange århundreder tilbage, herunder UNESCO World Heritage sites som Caernarfon Castle og Conwy Castle.

Cardiff, hovedstaden i Wales, er blevet et must-besøge rejsemål på grund af sin pulserende kultur og rige historie. Byen er hjemsted for mange attraktioner, såsom Cardiff Castle, National Museum of Cardiff og St. Fagans National Museum of History. Den smukke Bute Park er endvidere et oplagt sted til udendørs afslapning. Derudover kan sportsentusiaster besøge Millennium Stadion, der vikarierede som vært for store nationale- og internationale fodboldkampe, medens Wembley i London var under ombygning.

I Llandudno, der var kendt som “Queen of Welsh Resorts”, er meget af byens victorianske charme bevaret. Byen kan prale af smukke strande og promenader, hvor turister kan tage afslappet spadseretur, mens de nyder den fantastiske udsigt over Llandudno Bay. Desuden kan besøgende besøge Great Orme Country Park og endda tage en tur med Great Orme Tramway, som er Storbritanniens eneste kabeltrukne sporvogn. Den storslåede Great Orme er en spektakulær kalkstens bakketop, der stiger til en højde på 233 meter og er en af de mest besøgte turistmål i Nordwales.

Nyd desuden et besøg i St. Davids, den mindste by i Storbritannien, og betragt dens spektakulære middelalderlige pragt i form af St. Davids katedral, som er gemt væk i en smuk kystnær beliggenhed.

Ved at besøge steder som Big Pit National Coal Museum eller Blaenavon Ironworks kan besøgende også lære om landets industrielle fortid.

Wales er også stedet for flere storslåede naturskatte, herunder Snowdonia National Park og Brecon Beacons National Park, som giver besøgende rekreative muligheder som smukke udsigter og spændende vandrestier.

Kysterne byder på en betagende udsigt, vidunderlige dyr og en bred vifte af vandliv. Udforsk naturens vidundere, når hajer glider under overfladen, hvaler bryder i det fjerne, og skildpadder daser i de varme strømme, mens delfinerne yndefuldt danser i bølgerne. Udforsk kendte kystområder som Cardigan Bay, Pembrokeshire eller Isle of Anglesey for de bedste chancer for at se disse fantastiske skabninger.

Ud over disse konventionelle turistattraktioner har Wales en livlig kulturscene med mange festivaler og arrangementer året rundt, der ærer walisisk sprog, musik, litteratur, mad og drikke.

Både traditionelle folkemusikfestivaler og nutids kunstshows er tilgængelige for besøgende. Samlet set er turisme en vigtig del af den walisiske økonomi, da den skaber arbejdspladser for lokalbefolkningen og giver besøgende fra hele verden adgang til denne særpræget kultur.

Man bør forberede sig på at blive fortryllet af historiske slotte, omfavnet af nationalparkernes storhed, glæden over kulturelle festligheder samt livslange skabte minder, når man rejser rundt i dette fascinerende land. Wales er en unik rejseoplevelse, hvor historie, miljø og kultur mødes.

Husk, at et kamera også er en god rejseledsager!

9 rejsetips i Wales

Wales har en rig og fascinerende historie, der afspejles i nogle af landets turistattraktioner.

1. Snowdonia Nationalpark

Denne fantastiske nationalpark er hjemsted for det højeste bjerg i Wales, alias Snowdon, med en højde af 1.085 meter over havets overflade. Bjerget samt de smukke søer og skove gør nationalparken til en perfekt destination for vandrere og naturelskere. Det er den tredje mest besøgte attraktion i Wales.

2. Cardiff Castle

Dette storslåede slot i hjertet af Cardiff daterer sig tilbage til det 11. århundrede og giver et indblik i walisisk historie og arkitektur. Besøgende kan udforske slottets mange værelser, klatre op i tårnene og nyde den smukke have.

3. St. Fagans National Museum of History

Under et ophold i Cardiff bør man besøge St. Fagans National Museum of History. Det er et frilandsmuseum, der gennem forskellige perioder og regioner afspejler walisisk historie og kultur i form af over 40 originale bygninger – herunder gårde, en middelalderkirke og en jernarbejderhytte.

4. Caernarfon Castle

Denne populære attraktion blev bygget af Edward 1. i slutningen af 13th-tallet som både en militær fæstning og et kongeligt palads. Beliggende i det nordlige Wales ved bredden af Menai-strædet, er dette UNESCO-verdensarvssted et af de bedst bevarede slotte i Europa. Besøgende kan udforske tårne og mure og lære om slottets rolle i walisisk historie.

5. The Big Pit National Coal Museum

Museet giver besøgende indblik i Wales’ industrielle fortid med en underjordisk rundvisning i en tidligere kulmine. Beliggende nær Blaenavon i Sydwales, giver dette levende museum besøgende mulighed for at opleve, hvordan arbejdsvilkår var for minearbejdere i forskellige perioder, mens de lærer om deres samtidige liv over jorden.

6. St. Davids

Denne charmerende kystby i Pembrokeshire er hjemsted for den smukke St. Davids katedral samt flere hyggelige butikker og restauranter.

7. Brecon Mountain Railway

Denne naturskønne jernbane tager besøgende på en rejse gennem den fantastiske Brecon Beacons National Park, der tilbyder betagende udsigt over bjergene og dalene undervejs.

8. Llandudno

Llandudno, en charmerende badeby i det nordlige Wales, er kendt for sin smukke victorianske arkitektur og sandstrande.

Llandudno tilbyder flere spændende steder at udforske. En af de mest populære turistattraktioner i området er Great Orme, en kalkstensklippe, der giver en fantastisk udsigt over den omkringliggende kystlinje. Besøgende til Great Orme kan tage en gondol svævebane, en sporvogn eller køre i bus og bil op til toppen, hvor der også er butikker og caféer.

Derudover kan besøgende lære om lokale minedrift traditioner i de nærliggende Great Orme Mines eller besøge St. Tudnos Church, en af Wales’ ældste kirker, som daterer sig tilbage til 700 e.Kr.

Et andet must-see rejsemål i Llandudno er den viktorianske mole, som strækker sig ud i det Irske Hav, og som byder på en betagende udsigt over byens kystlinje. Besøgende kan nyde is og traditionelle fish & chips, mens man nyder seværdighederne og lyden af denne livlige beliggenhed.

Med så mange spændende destinationer at udforske, er Llandudno virkelig en perle på Wales’ smukke kyst.

9. Conwy Castle

Det er en imponerende middelalderfæstning beliggende i Conwy. Slottet blev bygget af Edvard 1., da han erobrede Wales i slutningen af det trettende århundrede. Slottet er kendt for sine velbevarede mure og tårne.

Conwy Castle fungerede som en strategisk fæstning mod walisiske oprørere. Slottet er et førsteklasses eksempel på militær arkitektur fra middelalderen og er blevet udnævnt til UNESCO World Heritage Site.

Udover sin historiske betydning er Conwy Castle også kendt for sin imponerende højde. Det er et af de højeste slotte i Storbritannien, og derfra er der en fantastisk udsigt over det omkringliggende landskab. Besøgende kan udforske slottets tårne, mure og indgange og få en fornemmelse af, hvordan livet var for middelalderlige soldater, der forsvarede deres territorium.

I modsætning til Conwy Slots storhed kan besøgende også se “det mindste hus i Storbritannien”, der ligger i Conwy. Dette hus i to etager måler blot 3,05 x 1,8 meter og har to små værelser forbundet af en stejl trappe. På trods af sin størrelse var dette hus beboet indtil 1900, hvor det blev anset for uegnet til beboelse på grund af størrelsen eller mangel på samme.

Disse to vartegn er et vidnesbyrd om Wales’ rige historie, lige fra store slotte bygget af konger til ydmyge hjem, der husede hverdagens mennesker. At besøge begge steder i Conwy giver et unikt perspektiv på walisisk historie og dagligliv i århundreder tidligere.

De ovennævnte rejsetips er blot nogle eksempler på, hvordan turister kan dykke ned i walisisk historie på de mest autentiske steder i hele landet. Det er umuligt at besøge Wales uden at opleve landets rige kultur. Fra de travle byer til det vilde landskab udgør flere måder for besøgende at opleve walisisk kultur og i mødet med de lokale.

Rejsepodcast serie

En supplerende beskrivelse af historiefortællingen om Wales er udgivet som podcast på dansk og engelsk.

Rejsepodcast serie om Europa på dansk via website: https://podopshost.com/europa
Udvalgt episode på dansk af rejsepodcast om Wales herunder:


Rejsepodcast serie om Europa på engelsk via website: https://podopshost.com/europe
Udvalgt episode på engelsk af rejsepodcast om Wales herunder: